צור קשר
04-9511175
group@stern-m.co.il
רחוב היוצרים, א.ת. חדש- נהריה
שירות לקוחות ארצי: 04-9511175

צריבות סטנדרט

קוביות קטנות - על כל שטח הזכוכית עיגולים - על כל שטח הזכוכית מעויינים - על כל שטח הזכוכית פסים סימטריים - על שליש אמצעי בלבד מט-חלבי/אסידטק - על כל שטח הזכוכית קוביות - על כל שטח הזכוכית

פסים סטנדרט על שליש מרכזי

קבוע - אסיטק מלא, דלתות מעויינים

צריבת חלבי שליש מרכזי

צריבת קוביות קטנות

קבועים - חלבי, דלתות - קוביות

צריבת עיגולים

צריבת אסיטק מלא